Радио

Број дозволе Скраћени идентификациони знак емитера Пун назив емитера
32/2007-5 РАДИО АС ФМ НС-АС Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, НОВИ САД