Da li je dozvoljen prenos predizbornih skupova podnosilaca izbornih lista?

Da li se u toku predizborne kampanje mogu emitovati emisije koje se na satiričan način bave društveno-političkim aktuelnostima, budući da bi se u tim emisijama verovatno obrađivali i neki događaji koji su se odigrali tokom kampanje?

Na koji način je dozvoljeno izveštavanje o rezultatima istraživanja javnog mnjenja?

Koje se zakonske odredbe primenjuju na način emitovanja političkog oglašavanja?

Na koji način se obeležava blok političkih oglasnih poruka?

Da li je dozvoljeno emitovati političke oglasne poruke u istom bloku sa porukama koje nemaju političku prirodu?

Da li je dozvoljeno učešće maloletnih lica u programu u političke svrhe?

Da li je dozvoljeno učešće maloletnih lica u programu u političke svrhe?

Da li je dozvoljeno objavljivati rezultate istraživanja javnog mnjenja u udarnom terminu emisije vesti?

Na koji način su republička i pokrajinska Javna medijska ustanova dužne da predstave izborne liste i kandidate?

Na koji način su komercijalni PMU dužni da predstave izborne liste i kandidate?

Da li je zakupljeni termin podnosioca izborne liste ili kandidata u programu PMU isto što i politička oglasna poruka?

Koje se zakonske odredbe primenjuju na sadržaj političkog oglašavanja?

Da li se zabrana emitovanja igranih, dokumentarnih, zabavnih i drugih sličnih sadržaja u kojima se pojavljuju funkcioneri ili istaknuti predstavnici izborne liste ili kandidati odnosi na sve slične programske sadržaje, bez obzira na to kada su proizvedeni?

Da li se funkcioneri ili istaknuti predstavnici podnosilaca izbornih lista ili kandidati smeju pojavljivati kao voditelji, spikeri, reporteri ili u drugom svojstvu tokom predizborne kampanje?

Kada počinje predizborna tišina?

Da li je dozvoljeno emitovati neobeleženi predizborni program u vidu informativnog programa?

Da li je dozvoljeno emitovati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuju funkcioneri ili istaknuti predstavnici podnosioca izborne liste ili kandidati?

Na koji način je dužan pružalac medijske usluge da izveštava o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata?

Šta podrazumeva informisanje o predizbornim aktivnostima bez diskriminacije?

Na koji način PMU moraju izveštavati o toku i rezultatima izbora?

Kakve su obaveze PMU u vezi sa čuvanjem i dostavom snimaka tokom predizborne kampanje?

Kakve su obaveze pružalaca medijskih usluga u vezi sa lokalnim i pokrajinskim nivoom izbora?

Da li smeju PMU da izveštavaju o toku predizborne kampanje za izbore na području koje ne obuhvata njihova zona pokrivanja?

Koja vrsta PMU ne sme da emituje predizborni program?

Da li PMU koji u svom elaboratu nisu predvideli da će emitovati vesti i program aktuelnosti smeju da emituju političko oglašavanje?

Na koji način treba obeležiti predizborni program?

Da li se predizborni program obeležava samo na početku i kraju?

Da li je dozvoljeno emitovati predizborni program pre ili nakon emitovanja dečije emisije?

Koja je funkcija Republičke radiodifuzne agencije?

Ko može da podnese predstavku/prigovor u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Kako Savet RRA postupa po podnetim predstavkama/prigovorima u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Kako emiter mora da postupi po podnetim predstavkama/prigovorima u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Kakve mere može Savet da izrekne emiteru na osnovu podnete predstavke/prigovora u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Kako napisati i podneti predstavku/prigovor u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?