Преглед свих дозвола - МОЈА ТВ - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: K19/2
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за промет и услуге МОЈА ТВ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: МОЈА ТВ
Адреса: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Телефон: 032/225-716
Телефакс: 032/223-156
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 24/2009 од 16.04.2009. године
Подручје емитовања програма: Чачак

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS