Преглед свих дозвола - МОЈА ТВ - KABEL GROUP 85

Број дозволе: K19/3
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за промет и услуге МОЈА ТВ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: МОЈА ТВ
Адреса: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Телефон: 032/225-716
Телефакс: 032/223-156
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DOO za trgovinu i usluge KABEL GROUP 85
Скраћени назив оператора: KABEL GROUP 85
Адреса: Књегиње Љубице 5, Чачак
Телефон: 032/358-188
Телефакс: 032/355-523
E-mail: cityktv@sbb.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-11/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 01. децембра 2010. године
Подручје емитовања програма: Чачак

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KABEL GROUP 85