Преглед свих дозвола - УЛТРА - ЈП ПТТ

Број дозволе: K4/1-2
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: ТВ канал ултра д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/367-4311
Телефакс: 011/367-4311
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 2013-24287/6 од 12.09.2013. године
Подручје емитовања програма: Београд, Нови Сад, Суботица, Чантавир, Смедерево, Велика Плана, Сокобања

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/4-2715/11, КН/4-2731/11, КН/4-2738/11, КН/4-2735/11, КН/4-2719/11, КН/4-2736/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ