Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - JET TV

Број дозволе: K1/3
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Društvo za telekomunikacije JET TV d.o.o.
Скраћени назив оператора: JET TV
Адреса: Краљице Марије 1, Шабац
Телефон: 015/306-345
Телефакс: 015/306-345
E-mail: office@jettv.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-68/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 167/2011 од 24. мaja 2011. године
Подручје емитовања програма: Шабац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2573/11
Ова дозвола важи: oд 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора JET TV