Преглед свих дозвола - УЛТРА - SBB

Број дозволе: K4/3
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: ТВ канал ултра д.о.о., Београд
Скраћени идентификациони знак емитера: УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/367-4311
Телефакс: 011/367-4311
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 1/1/11 од 28.01.2011. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Kрагујевац,Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/4-2715/11, КН/4-2737/11, КН/4-2718/11, КН/4-2731/11, КН/4-2724/11, КН/4-2722/11, КН/4-2721/11, КН/4-2717/11, КН/4-2716/11, КН/4-2714/11, КН/4-2740/11, КН/4-2723/11, КН/4-2725/11, КН/4-2726/11, КН/4-2727/11, КН/4-2728/11, КН/4-2729/11, КН/4-2730/11, КН/4-2732/11, КН/4-2733/11, КН/4-2741/11, КН/4-2734/11, КН/4-2720/11, КН/4-2739/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB