Преглед свих дозвола - ТВ Плана - ЈП ПТТ

Број дозволе: K35/1-1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Информативно предузеће Реч Поморавља д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Плана
Адреса: Николе Пашића 27, Велика Плана
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6010 Емитовање радио-програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о закупу ТВ канала бр. 55049 од 07.06. 2010. године
Подручје емитовања програма: Велика Плана

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/35-2972/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ