Преглед свих дозвола - ТВ Рача - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K31/1-1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: САША МИЉОЈКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА КТВ СТУДИО РАЧА
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Рача
Адреса: Карађорђева 50, Рача
Телефон: 063/8091-321
Телефакс: /
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 8/1-К-2060/10/11-59-1 од 19.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Рача

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/31-2967/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY