Преглед свих дозвола - ТВ Власотинце - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K33/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за радио и ТВ дифузију ГАГА д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Власотинце
Адреса: Марка Орешковића 4, Власотинце (седиште телевизије)
Телефон: 062/313-274
Телефакс: 016/877-297
E-mail: tvvlasotince@open.telekom.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи oд 21.01.2009. године
Подручје емитовања програма: Лесковац, Власотинце

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/33-2969/11;КН/33-2970/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY