Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - ЈМ ОСКАР

Број дозволе: K1/9-1
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће ЈМ ОСКАР д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈМ ОСКАР
Адреса: Милоја Закића 29, Куршумлија
Телефон: /
Телефакс: 027/380-536
E-mail: jmoskar@medianis.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-29/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 164/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Куршумлија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/1-2570/11
Ова дозвола важи: oд 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈМ ОСКАР