Преглед свих дозвола - ТВ М - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K34/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за информисање и трговину, Радио телевизија МЕГА-ИН д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ М
Адреса: Сремска 70а, Инђија
Телефон: 022/553-004
Телефакс: 022/554-580
E-mail: rtvmega@open.telekom.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма oд 01.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Нова Пазова, Стара Пазова

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/34-2971/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY