Преглед свих дозвола - ТВ Смедерево - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K36/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизије Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Смедерево
Адреса: Краља Петра I, Смедерево
Телефон: 026/221-323
Телефакс: 026/222-319
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 13.12.2010. године
Подручје емитовања програма: Смедерево, Велико Градиште

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/36-2973/11;КН/36-2974/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY