Преглед свих дозвола - ТВ Стрела - ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Број дозволе: K37/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за радио телевизију РТВ Стрела д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Стрела
Адреса: Главна бб, Велики Поповић
Телефон: 035/621-360
Телефакс: 035/621-888
E-mail: rtvstrela@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Лимес телекомуникације д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Адреса: Таковска 4/II, Деспотовац
Телефон: 035/612-985
Телефакс: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-32/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 03/11-3 од 09.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/37-2975/11
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Лимес телекомуникације