Преглед свих дозвола - ТВ Центар - ЕЛМАРК

Број дозволе: K11/1
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијску делатност и маркетиншке услуге ТВ Центар Свилајнац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Центар
Адреса: Светог Саве 60, Свилајнац
Телефон: 035/312-420
Телефакс: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за трговину, услуге и заштиту Елмарк Ненадовић Дејан и Јоксимовић Светислав о.д., Деспотовац
Скраћени назив оператора: ЕЛМАРК
Адреса: Савеза бораца 122, Деспотовац
Телефон: 035/613-676
Телефакс: 035/613-676
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-54/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно техничкој сарадњи бр. 3921/2011
Подручје емитовања програма: Жагубица, Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/11-2816/11, КН/11-2817/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛМАРК