Преглед свих дозвола - ТВ Центар - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: K11/2
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијску делатност и маркетиншке услуге ТВ Центар Свилајнац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Центар
Адреса: Светог Саве 60, Свилајнац
Телефон: 035/312-420
Телефакс: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 142/09 од 20.01.2009. године
Подручје емитовања програма: Свилајнац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/11-2818/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY