Преглед свих дозвола - ТВ Центар - ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Број дозволе: K11/3
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијску делатност и маркетиншке услуге ТВ Центар Свилајнац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Центар
Адреса: Светог Саве 60, Свилајнац
Телефон: 035/312-420
Телефакс: 035/312-420
E-mail: info@tvcentar.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Лимес телекомуникације д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Адреса: Таковска 4/II, Деспотовац
Телефон: 035/612-985
Телефакс: 062/265-404
E-mail: limes@limestel.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-32/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 609/2010 од 16.02.2010. године
Подручје емитовања програма: Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/11-2817/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Лимес телекомуникације