Преглед свих дозвола - CINEMANIA - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: K13/3-1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: CINEMANIA
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Телефон: 011/283-0603
Телефакс: 011/283-0612
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији канала бр. 40 од 31. децембра 2010. године
Подручје емитовања програма: Чачак, Краљево, Горњи Милановац, Пожега, Лучани, Гуча, Ушће

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/13-2866/11/13-1; КН/13-2844/11/13-1; КН/13-2856/11/13-1; КН/13-2869/11/13-1 ; КН/13-2862/11/13-1 ;КН/13-2855/11/13-1
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS