Преглед свих дозвола - ТВ Ресава - ЕЛМАРК

Број дозволе: K10/1
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Jablanović CO DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Ресава
Адреса: Плажане бб, Плажане, Деспотовац
Телефон: 035/631-284
Телефакс: 035/631-366
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 4690 Неспецијализована трговина на велико

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за трговину, услуге и заштиту Елмарк Ненадовић Дејан и Јоксимовић Светислав о.д., Деспотовац
Скраћени назив оператора: ЕЛМАРК
Адреса: Савеза бораца 122, Деспотовац
Телефон: 035/613-676
Телефакс: 035/613-676
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-54/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 10.01.2011. године
Подручје емитовања програма: Жагубица, Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/10-2814/11, КН/10-2815/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛМАРК