Преглед свих дозвола - CINEMANIA - SBB

Број дозволе: K13/1-1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: CINEMANIA
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Телефон: 011/283-0603
Телефакс: 011/283-0612
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 01. новембра 2010. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Костолац, Крагујевац,Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Н.Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Севојно, Врњачка Бања, Ужице

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани филмски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/13-2848/11/13-1; КН/13-2846/11/13-1;КН/13-2851/11/13-1; КН/13-2872/11/13-1; КН/13-2857/11/13-1; КН/13-2854/11/13-1;КН/13-2850/11/13-1; КН/13-2849/11/13-1; КН/13-2847/11/13-1; КН/13-2852/11/13-1; КН/13-2866/11/13-1; КН/13-2853/11/13-1; КН/13-2859/11/13-1; КН/13-2858/11/13-1; КН/13-2844/11/13-1; КН/13-2861/11/13-1; КН/13-2859/11/13-1; КН/13-2864/11/13-1;КН/13-2863/11/13-1; КН/13-2871/11/13-1; КН/13-2870/11/13-1; КН/13-2865/11/13-1; КН/13-2845/11/13-1; КН/13-2867/11/13-1
Ова дозвола важи: од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB