Преглед свих дозвола - Express Channel - САТ-Тракт

Број дозволе: К42/1
Датум: 09.11.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно информативно предузеће Бачка Топола
Скраћени идентификациони знак емитера: Express Channel
Адреса: Дунавска 8, Бачка Топола
Телефон: 024/715-910
Телефакс: 024/711-171
E-mail: jip@stcable.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Привредно друштво за телекомуникације САТ-Тракт д.о.о.
Скраћени назив оператора: САТ-Тракт
Адреса: Маршала Тита 111, Бачка Топола
Телефон: 011/304-7567
Телефакс: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-35/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању ТВ програма бр. 979 од 28.08.2009. године
Подручје емитовања програма: Бачка Топола

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 9. новембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ-Тракт