Преглед свих дозвола - ТВ ГАЛАКСИЈА 32 - TELEMARK SYSTEMS

Број дозволе: К46/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Телевизија „Галаксија 32“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ ГАЛАКСИЈА 32
Адреса: Железничка бб, Чачак
Телефон: 032/320-313
Телефакс: 032/227-747
E-mail: rtvgalaksija32@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TELEMARK SYSTEMS d.o.o.
Скраћени назив оператора: TELEMARK SYSTEMS
Адреса: Синђелићева бб, Чачак
Телефон: 032/340-405
Телефакс: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-9/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 05-1/09 од 01.02.2009. године
Подручје емитовања програма: Лучани, Гуча, као и подручје општине Чачак, за коју емитер поседује дозволу број 112/2008-2 од 07.03.2008.год.

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/46-3260/11; КН46-3261/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS