Преглед свих дозвола - ТВ Мелос - Бубамарa

Број дозволе: К47/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију Мелос д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Мелос
Адреса: Хајдук Вељкова 2, Краљево
Телефон: 036/320-888
036/322-555
Телефакс: /
E-mail: tvmelos@tron-inter.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Агенција за услуге у области телекомуникација Бубамара Миладин Живић предузетник-Параћин
Скраћени назив оператора: Бубамарa
Адреса: Својново, Параћин
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: info@kdsbubamara.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-84/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 25. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Својново

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/47-3258/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Бубамара