Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - ЈП РАДИО ШИД

Број дозволе: K1/27
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће за радиодифузну новинску и издавачку делатност Радио Шид
Скраћени назив оператора: ЈП РАДИО ШИД
Адреса: Карађорђева 9/IV,Шид
Телефон: 022/712-939
Телефакс: 022/712-336
E-mail: office@radiosid.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-65/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 281/2011 од 16.09.2011. године
Подручје емитовања програма: Шид

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/1-2587/11
Ова дозвола важи: од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП Радио Шид