Преглед свих дозвола - TV K::CN - KABLKOM

Број дозволе: K48/5
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за кабловску дистрибуцију KABLKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: KABLKOM
Адреса: Радослава Грујића 21/29, Београд
Телефон: /
Телефакс: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-5/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма „TV K::CN Kopernikus“ од 01. октобра 2010. године
Подручје емитовања програма: Барajево, Сопот

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/48-3259/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KABLKOM