Преглед свих дозвола - TV K::CN - SAT-SISTEM

Број дозволе: K48/13
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: DОО ZA KABLIRANJE EXPORT-IMPORT SAT-SISTEM
Скраћени назив оператора: SAT-SISTEM
Адреса: Војвођанских бригада бб, Бела Црква
Телефон: 013/853-899
Телефакс: 013/853-899
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-45/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма „TV K::CN Kopernikus“ од 01. октобра 2010. године
Подручје емитовања програма: Бела Црква

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/48-3256/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SAT-SISTEM