Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - AVCOM

Број дозволе: К49/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за аудио и видео комуникације Avcom д.о.о., Београд
Скраћени назив оператора: AVCOM
Адреса: 27. марта 36, Београд
Телефон: 011/334-0243
Телефакс: 011/334-7494
E-mail: france@avcom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-13/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 462 од 12. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Панчево, Дебељача, Обреновац, Барич, као и подручје града Београда за које је емитеру издата дозвола бр.17/2006-1 од 20.11.2006. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. годинедо истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора AVCOM