Преглед свих дозвола - Б 92 Инфо - KABLKOM

Број дозволе: K1/7
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио дифузно предузеће Б 92 а.д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Б 92 Инфо
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Телефон: 011/301-2000
Телефакс: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за кабловску дистрибуцију KABLKOM д.о.о.
Скраћени назив оператора: KABLKOM
Адреса: Радослава Грујића 21/29, Београд
Телефон: /
Телефакс: 011/3830-246
E-mail: info@kablkom.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-5/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 158/2011 од 24. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Барajево, Сопот

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани информативни програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: KN/1-2582/11, KN/1-2583
Ова дозвола важи: од 28. септембрa 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KABLKOM