Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - КАБЛОВСКА БК

Број дозволе: К49/7
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОВСКА БК д.о.о.
Скраћени назив оператора: КАБЛОВСКА БК
Адреса: Немањина 67, Банатски Карловац
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-4/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 461 од 12. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Банатски Карловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОВСКА БК