Преглед свих дозвола - ТВ Студио Б - ВИЗИЈА

Број дозволе: К49/12
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно радиодифузно предузеће Студио Б
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЗИЈА д.о.о.
Скраћени назив оператора: ВИЗИЈА
Адреса: Комплекс језеро А/32, Нови Пазар
Телефон: 020/331-550
Телефакс: 020/331-555
E-mail: vizija@ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-38/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 465 од 12. маја 2011. године
Подручје емитовања програма: Сјеница, Тутин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ВИЗИЈА