Преглед свих дозвола - ТВ Палма плус - SBB

Број дозволе: K50/7
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.
Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. 97 од 03. децембра 2008. године
Подручје емитовања програма: Београд, Сомбор, Врбас, Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Вршац, Ваљево, Бор, Ариље, Чачак, Ивањица, Костолац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Н.Пазар, Пирот, Пожаревац, Шабац, Врњачка Бања, као и подручје Крагујевца, за које је емитеру издата дозвола бр.42/2007 од 17.12.2007. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-3263/11;КН/50-3272/11;КН/50-3276/11;КН/50-3266/11; КН/50-3262/11; КН/50-3264/11; КН/50-3265/11; КН/50-3267/11; КН/50-3268/11; КН/50-3269/11; КН/50-3270/11; КН/50-3271/11; КН/50-3273/11; КН/50-3 КН/50-3263/11;274/11; КН/50-3275/11; КН/50-3277/11; КН/50-3278/11; КН/50-3279/11; КН/50-3280/11; КН/50-3281/11; КН/50-3282/11 и КН/50-3283/11
Ова дозвола важи: од 07. децембар 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB