Преглед свих дозвола - ТВ Палма плус - Бубамарa

Број дозволе: K50/8
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Аутотранспортно предузеће „Palma export import“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Палма плус
Адреса: Железничка бб, Јагодина
Телефон: 035/232-399
035/222-828
Телефакс:
E-mail: palmaplus@ptt.rs
Шифра (делатности) корисника: 4941 друмски превоз тер

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Агенција за услуге у области телекомуникација Бубамара Миладин Живић предузетник-Параћин
Скраћени назив оператора: Бубамарa
Адреса: Својново, Параћин
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: info@kdsbubamara.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-84/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма ТВ Палма плус од 01. новембра 2008. године
Подручје емитовања програма: Чачак, Краљево, Горњи Милановац, Пожега, Лучани, Гуча, Ушће

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/50-3284/11;КН/50-3285/11;КН/50-3286/11;КН/50-3287;КН/50-3272/11 и КН/50-3275/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TELEMARK SYSTEMS