Преглед свих дозвола - TV Metropolis - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Број дозволе: K51/1-2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво за телекомуникације „TV Metropolis“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Metropolis
Адреса: Теразије 27, Београд
Телефон: 011/3346-337
011/3346-434
011/3346-733
Телефакс:
E-mail: office@tvmetropolis.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд
Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма регионалног емитера бр. 114589/1 од 17. јула 2008. године и Анекс 1 бр. 27054/1 од 17. септембра 2012. године
Подручје емитовања програма: Подручје целе Републике

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године, за подручје општине Панчево, а од 17. октобра 2012. године за подручје општине Зајечар, па до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија од 12.02.2015. године за подручје целе Републике