Преглед свих дозвола - НовосадскаТВ - КАБЛОТЕЛ

Број дозволе: К52/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће градски информативни центар Аполо
Скраћени идентификациони знак емитера: НовосадскаТВ
Адреса: Трг слободе 3, Нови Сад
Телефон: 021/472-2352
Телефакс: 021/472-2354
E-mail: office@apolotv.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације
Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно- техничкој сарадњи бр.683/11 од 13. јуна 2011. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ