Преглед свих дозвола - ТВ Панонија - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К53/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: РТВ Панонија Д.О.О. за емитовање радио и ТВ програма
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Панонија
Адреса: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон: 021/423-499
Телефакс: 021/423-498
E-mail: direktor@panonija.tv
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Беочин као и подручје града Новог Сада за које је емитеру издата дозвола бр.53/2007-4 од 17.12.2007. године

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/53-3298/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY