Преглед свих дозвола - ТВ Лесковац - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К54/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Лесковац
Адреса: Булевар ослобођења 92, Лесковац
Телефон: 016/252-127
Телефакс: 016/242-155
E-mail: info@tvl.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма од 01.06.2011. године
Подручје емитовања програма: Власотинце

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/54-3299/11
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY