Преглед свих дозвола - НТВ - ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Број дозволе: K56/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“
Скраћени идентификациони знак емитера: НТВ
Адреса: Војводе Мишића 50/I, Ниш
Телефон: 018/533-247
Телефакс: 018/533-257
E-mail: tvnis@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Поглед телекомуникације д.о.о.
Скраћени назив оператора: ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Адреса: Војводе Мишића 58/2, Ниш
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-18/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 194 од 01. априла 2011. године
Подручје емитовања програма: Алексинац, Прокупље

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Поглед телекомуникације