Преглед свих дозвола - Панон ТВ - SABOTRONIC

Број дозволе: K57/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Фонд Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: SABOTRONIC DOО PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, OGRANAK CABLENET
Скраћени назив оператора: SABOTRONIC
Адреса: Јесења 18, Сента
Телефон: 024/814-117
Телефакс: 024/815-307
E-mail: office@sabotronic.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-21/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању ТВ програма од 05. октобра 2009. године
Подручје емитовања програма: Сента

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SABOTRONIC