Преглед свих дозвола - Панон ТВ - VOYSAT

Број дозволе: K57/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Фонд Панонија
Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO
Скраћени назив оператора: VOYSAT
Адреса: Вука Караџића 16, Ада
Телефон: 024/854-980
Телефакс: 024/854-980
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-76/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању од 15.10.2010. године
Подручје емитовања програма: Општина Ада

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: од 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора VOYSAT