Преглед свих дозвола - САТ ТВ - ЕЛМАРК

Број дозволе: K58/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat TV communications export-import“ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: САТ ТВ
Адреса: Боже Димитријевића 130а, Пожаревац
Телефон: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Телефакс:
E-mail: sattelevizija@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће за трговину, услуге и заштиту Елмарк Ненадовић Дејан и Јоксимовић Светислав о.д., Деспотовац
Скраћени назив оператора: ЕЛМАРК
Адреса: Савеза бораца 122, Деспотовац
Телефон: 035/613-676
Телефакс: 035/613-676
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-54/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност реемитовања програма САТ ТВ од 19.05.2010. године
Подручје емитовања програма: Жагубица, Деспотовац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/58-3303/11;КН/58-3304/11
Ова дозвола важи: 07. децембар 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛМАРК