Преглед свих дозвола - САТ ТВ - ЕЛТА

Број дозволе: K58/2
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat TV communications export-import“ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: САТ ТВ
Адреса: Боже Димитријевића 130а, Пожаревац
Телефон: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Телефакс:
E-mail: sattelevizija@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Д.О.О. Елта за пројектовање, производњу и промет електронских уређаја и производњу и емитовање радио и ТВ програма, Нови Сад
Скраћени назив оператора: ЕЛТА
Адреса: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Телефон: 021/679-1744
Телефакс: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-52/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност реемитовања програма САТ ТВ од 19.05.2010. године
Подручје емитовања програма: Нови Бечеј, Стари Лединци

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 07. децембар 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЕЛТА