Преглед свих дозвола - САТ ТВ - ЈП ПТТ

Број дозволе: K58/3
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat TV communications export-import“ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: САТ ТВ
Адреса: Боже Димитријевића 130а, Пожаревац
Телефон: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Телефакс:
E-mail: sattelevizija@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност реемитовања програма САТ ТВ од 04.06.2009. године
Подручје емитовања програма: Смедерево, Велика Плана

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/58-3305/11;КН/58-3306/11
Ова дозвола важи: 07. децембар 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ