Преглед свих дозвола - САТ ТВ - PANELCTV

Број дозволе: K58/4
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације „Sat TV communications export-import“ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: САТ ТВ
Адреса: Боже Димитријевића 130а, Пожаревац
Телефон: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Телефакс:
E-mail: sattelevizija@gmail.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: PANTIĆ ELECTRONIC CABLE TELEVISION DOO
Скраћени назив оператора: PANELCTV
Адреса: Палих бораца 1, Ритопек
Телефон: 064/17-02-481
Телефакс: 011/8062-988
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-36/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност реемитовања програма САТ ТВ од 07.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Сланци, Ритопек, Велико Село

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 07. децембар 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора PANELCTV