Преглед свих дозвола - Бест телевизија - СЗР БАТА

Број дозволе: К59/1-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“
Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Самостална занатска радња Бата Предраг Димитријевић ПР
Скраћени назив оператора: СЗР БАТА
Адреса: Зајечарска 13/8, Бољевац
Телефон: 063/72-777-14
Телефакс: 030/61-739
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-17/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма АД „Тимочка телевизија и радио“ бр. 925-1//2010 од 17.09.2010. године
Подручје емитовања програма: Бољевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/59-3311/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора БАТА