Преглед свих дозвола - Бест телевизија - ЈМ ОСКАР

Број дозволе: К59/3-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“
Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Предузеће ЈМ ОСКАР д.о.о.
Скраћени назив оператора: ЈМ ОСКАР
Адреса: Милоја Закића 29, Куршумлија
Телефон: /
Телефакс: 027/380-536
E-mail: jmoskar@medianis.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-29/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма АД „ТТР“ бр. 925/10 од 15. септембра 2010. године
Подручје емитовања програма: Куршумлија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: KN/59-3312/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈМ ОСКАР