Преглед свих дозвола - Бест телевизија - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К59/4-1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“
Скраћени идентификациони знак емитера: Бест телевизија
Адреса: Љубе Нешића 38, Зајечар
Телефон: 019/422-630
019/420-940
Телефакс: /
E-mail: ttr@verat.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма АД „ТТР“ бр. 667/10 од 19.05.2010. године
Подручје емитовања програма: Београд, Лазаревац, Топола, Смедерево, Ћуприја, Параћин, Ћићевац, Ниш, Власотинце, Лесковац, Владичин Хан, Нови Сад, Нова Пазова, Стара Пазова, Ириг, Меленци, Рума, Сремска Митровица, Сврљиг, Велико Градиште, Аранђеловац, Бајина Башта, Свилајнац, Јагодина, Врање, Беочин, Ражањ, Рача, Александровац, Чајетина

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/59-3315/11; КН/59-3316/11; КН/59-3317/11; КН/59-3318/11; КН/59-3319/11; КН/59-3320/11; КН/59-3321/11; КН/59-3323/11; КН/59-3324/11; КН/59-3325/11; КН/59-3326/11; КН/59-3327/11; КН/59-3328/11; КН/59-3329/11; КН/59-3330/11; КН/59-3331/11; КН/59-3332/11; КН/59-3333/11; КН/59-3334/11; КН/59-3335/11; КН/59-3336/11; КН/59-3337/11; КН/59-3338/11; КН/59-3339/11; КН/59-3340/11 и КН/59-3341/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY