Преглед свих дозвола - ТВ 4С - KOPERNIKUS TECHNOLOGY

Број дозволе: К60/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизија Четири С д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ 4С
Адреса: Стојана Љубића бб, Бојник
Телефон: 016/343-6431
Телефакс: 016/345-8301
E-mail: radiotv4s@yahoo.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.
Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 220/11 од 24.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Лесковац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/60-3452/11
Ова дозвола важи: од 7. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY