Преглед свих дозвола - ТВ Банат - КАБЛОВСКА БК

Број дозволе: К62/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: „ТВ Банат“ д.о.о. за произвоњу и емитовање радио и телевизијског програма
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Банат
Адреса: Омладински трг 17, Вршац
Телефон: 013/800-200
013/800-119
Телефакс:
E-mail: organizatori@tvbanat.com
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: КАБЛОВСКА БК д.о.о.
Скраћени назив оператора: КАБЛОВСКА БК
Адреса: Немањина 67, Банатски Карловац
Телефон: /
Телефакс: /
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-4/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији канала бр. I-399 од 17.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Банатски Карловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОВСКА БК