Преглед свих дозвола - TV Belle аmie - ЈП ПТТ

Број дозволе: К63/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Радио телевизија „Belle аmie“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Belle аmie
Адреса: Трг Краља Милана 6-8, Ниш
Телефон: 018/257-123
Телефакс: /
E-mail: marketing@belleamie.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет
Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност да се TV Belle amie реемитује кроз ПТТ КДС бр. 531/1 од 26.08.2010. године
Подручје емитовања програма: Сокобања

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: KН/63-3454/11
Ова дозвола важи: 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ