Преглед свих дозвола - ТВ Бор - СЗР БАТА

Број дозволе: К64/1
Датум: 07.12.2011
Ималац дозволе - емитер: Јавно предузеће „Штампа, радио и филм“
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бор
Адреса: Моше Пијаде 19, Бор
Телефон: 030/424-587
030/423-283
030/427-427
Телефакс:
E-mail: rtvbor@rtvbor.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора: Самостална занатска радња Бата Предраг Димитријевић ПР
Скраћени назив оператора: СЗР БАТА
Адреса: Зајечарска 13/8, Бољевац
Телефон: 063/72-777-14
Телефакс: 030/61-739
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-17/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о давању лиценце бр. 483/11 од 25.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Бољевац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: /
Ова дозвола важи: 07. децембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора БАТА